English  |  简体中文  |  繁體中文

ArtsCross Hong Kong 2022

Directors

Choreographers

Scholars

Dancers

Beijing

Pei Zihang
Zhang Baoze
Zhang Yongran
Zou Hanbing

 

Hong Kong

Sophie Song Lijie
Camilla Song Zishu
Yao Wei
Zhao Yimeng
 

 

London

Hayley Lee Hoi Kiu
Maria Karczmarczyk
Teresa Skamletz

 

Taipei

Chang Chieh-Hann
Chen Xi-Fan
Huang Mei-Ning
Liao Chien-yao